אין הנחתום מעיד על עיסתו  |  וכיהנו לי  |  עמדת הקבלן עלולה להיות לו לרועץ  |  הפער המדומה  |  חוות דעת אובייקטיבית: מומחה נטול פניות  |  מנגנון הנעילה של דלת הכניסה לדירה  |  נאוה דנון  |  הכן בקיץ ביתך לחורף  |  שאלה מוסרית הגדולה מבית המשפט  |  נערץ ומוכפש  |  תכנון – תוך מבט קדימה  |  "זכות הקבלן לבצע תיקונים" – יתרון לקונה ובעיה למוכר  |  מומחי בית המשפט: האכזבה הגדולה  |  קיצוניות בביטול ליקויי בניה  |  תפקיד מומחה – מסתכם במומחיותו  |  בריונות ומומחיות  |  טובה שטרסברג-כהן, שופטת (בדימוס) של בית המשפט העליון  |  הכול צפוי  |  זכויות דיירים בנושא חיפויי אבן  |  הנאחזים בקרנות המזבח  |  מהנדסים ללא הכשרה  |  מעקף לסכנה  |  זכויות הדיירים ברכישת דירה מקבלן  |  לא בכל מקרה נדרש דיוק  |  הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חייבת לדון בבקשת הקלה  |  ביקשתי שינויים בדירה – והקבלן היום טוען כי הוא פטור מאחריות  |  חקיקת המשנה בישראל לעומת מדינות אחרות  |  מומחה אינו מוסמך לקבוע שיעורו של פיצוי  |  חוק המכר [דירות] – בא רק להוסיף  |  האחריות האישית של מנהל חברה קבלנית  |  ניסיונו של בית המשפט לאפשר לדיירים לבצע את התיקונים בפועל  |  הדיירים הרואים את הדירה – גם הם זכאים לפיצוי בגין ליקויים בה  |  התניה של מתן שירותים ציבוריים – בתשלום למטרה ציבורית  |  הכותל המערבי  |  הסיכון בהסכמה למתן פסק דין על דרך הפשרה  |  
תאריך ושעה
 
מונה:

דף הבית >> מומחים >> תת התמחות
 
תת התמחות
מאת: ד"ר אינג' אברהם בן עזרא
 
יש לדעת כי מהנדס אזרחי, הרשום ברשם המהנדסים בישראל, הוא בעל הכשרה רחבת היקף בכל תחומי הבנייה, וגם כאשר עיקר עבודתו המקצועית היא בתחום הקונסטרוקציה, יש לו ידע תיאורטי ומעשי בתחומים רבים אחרים.
 
מבחינת תוכנית הלימודים בטכניון, כמו גם במוסדות אקדמיים אחרים שרשם המהנדסים הכיר בהם לצורך רישום, מדובר לגבי מהנדס אזרחי בלימודים מגוונים הכוללים מקצועות כגון: תחבורה, קונסטרוקציה, חומרי בניין, ניהול הבנייה, ביסוס, הנדסת קרקע, בניית המהנדס (תכנון), הידרולוגיה והידראוליקה, הנדסה סניטרית ועוד.
 
בעת כתיבת חיבור זה אני עוקב אחר לימודי בתי (אדריכלות שנה ג' במרכז האקדמי אריאל – ס"ה משך לימודי ההסמכה לארכיטקטורה לקראת תואר ראשון הוא 5 שנים), ורואה כיצד מתמודדים סטודנטים לאדריכלות עם חישובים סטטיים של מבנים – לרבות: קורות נמשכות, גשרים, מסבכים, קשתות וקמרונות ומבנים בלתי מסוימים מבחינה סטטית.
 
השאלה: "מה לאדריכל ולחישובי קונסטרוקציות" – נדחית, ולהבהיר, לא מדובר בקורס רשות בן סמסטר אחד, אלא בלימודים שהם בגדר חובה, הפרושים על פני מספר שנות לימוד ונלמדים מהיבטים שונים.
 
יש לדעת כי מומחה המוזמן לבדיקת מבנה, אמור לתת מענה לעיקרי הדברים, בין אם הנושאים אשר לגביהם נדרשת התייחסות מקצועית הם בתחום התמחותו העיקרית ובין אם הם מחוץ לתחום התמחותו העיקרית.
שאם לא כן, יהא דרוש להיזקק לשירותיהם של מומחים רבים כדי לתמוך בתביעה, עד כדי אבסורד;
קונסטרוקטור – לעניין הסדקים.
מומחה לאיטום.
מומחה לבידוד אקוסטי/תרמי.
אדריכל – לעניין ליקויי תכנון אדריכליים.
מהנדס סניטציה – לעניין מערכות ביוב.
מהנדס דרכים – לעניין פיתוח המגרש.
והרשימה עוד ארוכה, לפי נסיבותיו של כל מקרה.
 
בית המשפט העליון נתן את דעתו על סוגיה זו בע"א 1772/99 זכריה זלוצין ואח' נ' דיור לעולה בע"מ בהרחבה יתירה, ובאמצו את פסק הדין של בית שופט המשפט קמא ד"ר ג' קלינג [ת"א 1171/89 זלוצין ואח' נ' דיור לעולה בע"מ, לא פורסם, מופיע בספר "ליקויי בנייה כרך ב'” מאת א' בן עזרא בהוצ' “בורסי" תשס"ז עמ' 343] – קבע בית המשפט העליון הלכה ברורה, התווה דרך ולהלן ציטוט:
 
“עוד מתלוננת דיור לעולה, על-כך שבית-המשפט המחוזי ראה לנכון להסתמך על חוות-דעתו של סרנה בתחומי האיטום והאקוסטיקה. לטענתה, סרנה מומחה הוא, אמנם, בבניה אך לא בתת-המומחיות של איטום ואקוסטיקה, ומכאן שלא היה מקום לקבל את חוות-דעתו כחוות-דעתו של מומחה בתחומים אלה. בית-המשפט המחוזי דחה טענה זו שהועלתה לפניו, בקובעו כי "אין ספק שאינג' סרנה חיווה דעתו בנושאים שהם בתחום מומחיותו ובתחום עיסוקו, ואין כל מניעה כי בית המשפט ישתית עליהם את קביעותיו."
 
אשר לטענה המבחינה בין מומחיות לבין תת-מומחיות, כך לימדנו השופט קלינג:
 
"כיום, אין קץ להתמחויות בתחומים שונים, ואין קביעה כי יש תת התמחות שאינה מנת חלקו של מומחה, אומרת כי אין לקבל את חוות דעתו של אותו מומחה המתייחסת לאותן תת התמחויות. כל המשמעות של קיומן של אותן תת התמחויות היא שכאשר בפני בית המשפט שתי חוות דעת, אחת של המומחה הכללי והשנייה של מי שהתמחה בתחום הצר יותר, עשוי בית המשפט ליתן משקל יתר לחוות הדעת בתחומה של תת-המומחיות. אין מקום לקבוע כי קיומה של תת- התמחות שוללת את האפשרות להיזקק לחוות דעת של מי שאינו עוסק באותה תת-התמחות”.
 
דעתי כדעתו של השופט קלינג. בתחום עיסוק פלוני יש מומחים "כלליים", ויש מומחים "ספציפיים" בתת-מומחיות שבאותו תחום עיסוק. אפשר כי בנסיבות מסוימות יבכר בית- משפט מומחה "ספציפי" על מומחה "כללי", והוא כאשר השניים מתייצבים ומעלים לפניו סברות נוגדות. לא כך הוא מקום שמתייצב לפני בית-משפט אך מומחה "כללי" בלבד, שבית המשפט יכול שיקבל את חוות דעתו גם לעניינה של תת-מומחיות שבתחום עיסוקו.
אם כך ככלל, לא-כל-שכן שסרנה נתמנה כמומחה בהסכמת בעלי-הדין. לו אחרת אמרנו, כי-אז פסלנו במחי-קולמוס כל חוות-דעת מומחה בתחום שיש בו תת-מומחיות. והיכן היא המומחיות שלא התפתחו בגדרה תת-מומחיות? וכך, משידענו כי דיור לעולה לא ביקשה היתר להגיש חוות-דעת של מומחה "ספציפי" - חוות-דעת הנוגדת את חוות-דעתו של סרנה - נוסיף ונדע כי צדק בית-המשפט המחוזי משראה לסמוך מסקנות על חוות-הדעת שהונחה לפניו. בסוף-כל-הסופות, נושאי איטום ואקוסטיקה בבנין נמצאים בתחום עיסוקו הרחב של מהנדס בנין כסרנה. לו היה סרנה מחווה דעתו בשאלה מתחומי הפילוסופיה, המשפטים או הביולוגיה ימית - ובהניחנו כי לא קנה ידע ומומחיות אף באחד מנושאים אלה - אמרנו אחרת לא כן בענייננו.”
 
[ע"א 1722/99 זכריה זלוצין ואח' נ' דיור לעולה בע"מ, בית המשפט העליון, שופטים: א' מצא, מ' חשין, ד' דורנר, פדאור 01 (1) 521].
14/08/2007

Go Back  Print  Send Page
 
כתובת טלפון פקס נייד דוא"ל
רחוב שער פלמר 1/525, חיפה 04-8678417 04-8642012 052-6010262 AVRAM@BENEZRA.CO.IL
 רחוב חי"ל 9, זיכרון יעקב 04-6390173 04-6391647 052-4387878 YOEL@BENEZRA.CO.IL
         
לייבסיטי - בניית אתרים